Галоўная / Звароты

Парадак разгледжання зваротаў

Парадак разгляду зварота

Звароты падаюцца заяўнікамі на беларускай або рускай мовах у пісьмовай або электроннай форме, а таксама выкладаюцца ў вуснай форме. Пісьмовыя звароты падаюцца наўмысна (кур’ерам),праз паштовую сувязь, у ходзе асабістага прыёму. Вусныя звароты выкладаюцца уходзе асабістага прыёму.

 

Пісьмовыя звароты грамадзян павінны змяшчаць:

·                     найменне (ці) адрас арганізацыі або пасаду і (ці) фамілію, уласнае імя,імя па бацьку (калі такое маецца)або ініцыялы асобы, якім накіроўваецца зварот;

·                     фамілію, уласнае імя, імя по бацьку (калі такое маецца) або ініцыялы грамадзяніна, адрас яго месца жыхарства (месца знаходжання);

·                     выклад сутнасці звароту;

·                     асабісты подпіс грамадзянінарамадзян).

Пісьмовыя звароты юрыдычных асоб павінны змяшчаць:

        ·             найменне (ці) адрас арганізацыі або пасаду і (ці) фамілію, уласнае імя, імя па бацьку (калі такое маецца) або ініцыялы асобы, якім накіроўваецца зварот;

·                     поўнае найменне юрыдычнай асобы і яго месца знаходжанне;

·                     выклад сутнасці звароту;

·                     фамілію, уласнае імя, імя по бацьку (калі такое маецца) або ініцыялы кіраўніка або асобы, упаўнаважанага ва устаноўленым парадку падпісваць звароты;

·                     асабісты подпіс кіраўнікалиабо асобы, упаўнаважанага ва устаноўленым парадку падпісваць звароты.

Тэкст звароту павінен паддавацца чытанню. Рукапісныя звароты павінны быць напісаны выразным, пераборлівым почыркам. Не дапускаецца ўжыванне ў зваротах нецэнзурных ці абразлівыхслоў ці выразаў.

Да пісьмовых зваротаў, якія падаюцца прадстаўнікамі заяўнікаў, прыкладаюцца дакументы, якія пацвярджаюць іх паўнамоцтвы.

У зваротах павінна змяшчацца інфармацыя аб выніках іх папярэдняга разгледжання з  дадаткам (пры наяўнасці) дакументаў, якія пацвярджаюць гэтую інфармацыю.

 

Пісьмовыя звароты могуць быць пакінуты без разгляду па сутнасці , калі:

·                     выкладзены не на беларускай ці рускай мовах;

·                     не змяшчаюць фамілію, асаблівае імя, імя па бацьку, адраса месца жыхарства (месца знаходжання) грамадзяніна;

·                    не змяшчаюць поўнага  наймення юрыдычнай асобы ці адраса яго месца знаходжання, фаміліі,асаблівага імя, імя па бацьку кіраўніка ці асобы, упаўнаважанай ва устаноўленым парадку падпісваць звароты (для юрыдычных асоб);

·                     не змяшчаюць асаблівага подпісу грамадзяніна (грамадзян) ці асабістага подпісу кіраўніка ці асобы, упаўнаважанай ва устаноўленым парадку падпісваць звароты;

·                     змяшчаюць тэкст, які не паддаецца чытанню;

·                     змяшчае нецэнзурныя ці абразлівыя словы або выразы;

·                     падаюцца прадстаўнікамі заяўнікоў, і да іх не прыкладаюццадакументы, якія пацвярджаюць іх паўнамоцтвы;

·        звароты падлягаюць разгляду ў адпаведнасці з законадаўствам аб канстітуцыйным судаводстве, грамадзянскім,грамадзянска-працэсуальным, гаспадарча-працэсуальным, крымінальна-працэсуальным заканадаўствам,заканадаўствам, якое вызначае парадак адміністрацыйнага працэсу, заканадаўствам аб адміністрацыйных працэдурах, звароты, якія з’яўляюцца зваротамі работніка да наймальніка ці ў адпаведнасці з заканадаўчымі актамі усталяваны іншы парадак падачы і разгляду такіх зваротаў;

·                     звароты  змяшчаюць пытанні, рашэнне якіх не адносіцца да кампетэнцыі арганізацыі, у якую яны паступілі;

·                     прапушчаны без уважлівай прычыны тэрмін падачы скаргі;

·           заяўнікам пададзены паўторны зварот,у тым ліку ўнесенны у кнігу заўваг і прапаноў, і у ім не утрымліваюцца новыя абставіны, маючыя значэнне для разгледжання зварота па сутнасці;

·                     з заяўнікам спынена перапіска па выкладзеным у звароце пытанням;

·          зварот змяшчае пагрозы жыццю, здароўю і маёмасці,  падахвочванне да здзяйснення супрацьпраўнага дзеяння ці заяўнік іншым спосабам злоўжывае правам на зварот.

 

Вусныя звароты могуць быць застаўлены без разгляду па сутнасці, калі:

·             не прад’яўлены дакументы,якія сведчаць асобу заяўнікаў, іх прадстаўнікоў, а таксама дакументы, якія сведчаць аб паўнамоцтвах прадстаўнікоў заяўнікаў;

·                        звароты змяшчаюць пытанні,рашэнне якіх не адносіцца да кампетэнцыі арганізацыі, у якой  праводзіцца асабісты прыём;

·                     заяўніку ужо быў дадзены вычарпальны адказ на  пытанні, якія яго цікаваць або перапіска з гэтым заяўнікам па такіх пытаннях была завершана;

·                        заяўнік падчас асабістага прыёму дапускае ужыванне нецэнзурных ці абразлівых слоў або выразаў;

·                 заяўнік прымяняе тэхнічныя сродкі (аўдыё - і відэазапіс, кіна - і фотаздымку) без згоды службовай асобы, якая праводзіць асабісты прыём, і адмаўляецца спыніць іх прымяненне;

·                 звароты ўтрымліваюць пагрозы жыццю, здароўю і маёмасці, падахвочванне да здзяйснення супрацьпраўнага дзеяння альбо заяўнік іншым спосабам злоўжывае правам на зварот.

 

Заяўнік мае права адклікаць свой зварот да разгляду яго па сутнасці шляхам падачы адпаведнага пісьмовй або электроннай заявы.

Пісьмовыя звароты павінны быць разгледжаны не пазней за пятнаццаць дзён, а звароты, якія патрабуюць дадатковага вывучэння і праверкі, — не пазней за адзін месяц, калі іншы тэрмін не ўстаноўлены заканадаўчымі актамі.

У выпадку, калі для вырашэння выкладзеных у зваротах пытанняў неабходна здзяйсненне пэўных дзеянняў (выкананне работ, аказанне паслуг), атрыманне інфармацыі з замежнай дзяржавы ў тэрміны, якія перавышаюць месячны тэрмін, заяўнікам у тэрмін не пазней за адзін месяц з дня, наступнага за днём паступлення зваротаў, накіроўваецца пісьмовае апавяшчэнне аб прычынах перавышэння месячнага тэрміну і тэрмінах здзяйснення такіх дзеянняў (выканання работ, аказання паслуг) або тэрмінах разгляду зваротаў па сутнасці.