Главная / Социальная сфера / Труд и социальная защита / Адміністрацыйныя працэдуры

Адміністрацыйныя працэдуры

Звярнуцца за ажыццяўленнем адміністрацыйных працэдур можна ў буднія дні з 8.00-13.00 і з 14.00-17.00 па адрасе г.п. Зэльва,вул. 17 Верасня, 29 (другі паверх каб. 19-34), а так сама ў суботу з 9.00-14.00 за ажыццяўленнем адміністрацыйнай працэдуры 2.35 "Выплата дапамогі на пахаванне". Ажыццяўленне адміністрацыйных працэдур, прыём заяў і выдача рашэнняў па якіх ажыццяўляецца службай "Адно акно", праводзіцца па графіку працы дадзенай службы. 

Пералік адміністрацыйных працэдур, ажыццяўляюцца ўпраўленнем па працы, занятасці і сацыяльнай абароне Зэльвенскага райвыканкама  па заявах грамадзян, зацверджаны Указам Прэзідэнта Рэспублікі Беларусь 
Рэспублікі Беларусь ад 26 красавіка 2010 г. № 200

 Пералік адміністрацыйных працэдур.doc    


 • Працэдура выконваецца бясплатна на працягу 5 дзён з моманту звароту. 
 • Дакументы і (або) звесткі, якія прадстаўляюцца грамадзянінам пры звароце згодна з Указам Прэзідэнта Рэспублікі Беларусь ад 26.04.2010 № 200 - няма. 
 • Службовыя асобы, адказныя за здзяйсненне адміністрацыйнай працэдуры: Грэцкая Алена Іванаўна, намеснік начальніка аддзела па працы і занятасці ўпраўлення па працы, занятасці і сацыяльнай абароне райвыканкама, кабінет № 20, тэл. 7 02 35 у адсутнасць Грэцкай Е.І. адказным за здзяйсненне адміністрацыйнай працэдуры з'яўляецца Акулава Алена Іванаўна, галоўны спецыяліст аддзела па працы і занятасці ўпраўлення па працы, занятасці і сацыяльнай абароне райвыканкама, кабінет № 20, тэл. 3 29 90


 • Працэдура выконваецца бясплатна на працягу 5 дзён з моманту звароту. 
 • Дакументы і (або) звесткі, якія прадстаўляюцца грамадзянінам пры звароце згодна з Указам Прэзідэнта Рэспублікі Беларусь ад 26.04.2010 № 200 - няма. 
 • Службовыя асобы, адказныя за здзяйсненне адміністрацыйнай працэдуры: Грэцкая Алена Іванаўна, намеснік начальніка аддзела па працы і занятасці ўпраўлення па працы, занятасці і сацыяльнай абароне райвыканкама, кабінет № 20, тэл. 7 02 35 у адсутнасць Грэцкай Е.І. адказным за здзяйсненне адміністрацыйнай працэдуры з'яўляецца Акулава Алена Іванаўна, галоўны спецыяліст аддзела па працы і занятасці ўпраўлення па працы, занятасці і сацыяльнай абароне райвыканкама, кабінет № 20, тэл. 3 29 90

 • Працэдура выконваецца бясплатна на працягу 5 дзён з моманту звароту. 
 • Дакументы і (або) звесткі, якія прадстаўляюцца грамадзянінам пры звароце згодна з Указам Прэзідэнта Рэспублікі Беларусь ад 26.04.2010 № 200 - няма. 
 • Службовыя асобы, адказныя за здзяйсненне адміністрацыйнай працэдуры: Грэцкая Алена Іванаўна, намеснік начальніка аддзела па працы і занятасці ўпраўлення па працы, занятасці і сацыяльнай абароне райвыканкама, кабінет № 20, тэл. 7 02 35 у адсутнасць Грэцкай Е.І. адказным за здзяйсненне адміністрацыйнай працэдуры з'яўляецца Акулава Алена Іванаўна, галоўны спецыяліст аддзела па працы і занятасці ўпраўлення па працы, занятасці і сацыяльнай абароне райвыканкама, кабінет № 20, тэл. 3 29 90

 • Працэдура выконваецца бясплатна на працягу 10 дзён, а ў выпадку запыту звестак – 1 месяц. Прызначаецца дапамога на тэрмін, пазначаны ў лістку непрацаздольнасці. 
 • Дакументы і (або) звесткі, якія прадстаўляюцца грамадзянінам пры звароце згодна з Указам Прэзідэнта Рэспублікі Беларусь ад 26.04.2010 № 200
1.Пашпарт або іншы дакумент, які сведчыць асобу. 
2. Лісток непрацаздольнасці. 
3. Даведка аб памеры заработнай платы - у выпадку, калі перыяд, за які вызначаецца сярэднядзённы заробак для назначэння дапамогі, складаецца з перыядаў работы ў розных наймальнікаў. 
 • Службовыя асобы, адказныя за здзяйсненне адміністрацыйнай працэдуры: Акулава Алена Іванаўна, галоўны спецыяліст аддзела па працы і занятасці ўпраўлення па працы, занятасці і сацыяльнай абароне райвыканкама, кабінет № 20, тэл. 3 29 90 у адсутнасць Акулавай Е. І. адказным за здзяйсненне адміністрацыйнай працэдуры з'яўляецца Грэцкая Алена Іванаўна, намеснік начальніка аддзела па працы і занятасці ўпраўлення па працы, занятасці і сацыяльнай абароне райвыканкама, кабінет № 20, тэл. 7 02 35
 • Форма заявы


 • Працэдура вырабляецца бясплатна. Рашэнне аб прызначэнні дапамогі ў сувязі з нараджэннем дзіцяці прымаецца на працягу 10 дзён са дня падачы заявы, а ў выпадку запыту дакументаў і (або) звестак ад іншых дзяржаўных органаў, іншых арганізацый – 1 месяц. Выплачваецца адначасова. 
 • Дакументы і (або) звесткі, якія прадстаўляюцца грамадзянінам пры звароце згодна з Указам Прэзідэнта Рэспублікі Беларусь ад 26.04.2010 № 200
1. Заява. 
2. Пашпарт або іншы дакумент, які сведчыць асобу. 
3. Даведка аб нараджэнні дзіцяці (за выключэннем асоб, якія ўсынавілі (удачарылі) дзіцяці ва ўзросце да 6 месяцаў, прызначаных апекунамі дзіцяці ва ўзросце да 6 месяцаў) – у выпадку, калі дзіця нарадзілася ў Рэспубліцы Беларусь. 
4. Пасведчанне аб нараджэнні дзіцяці, дакументы і (або) звесткі, якія пацвярджаюць фактычнае пражыванне дзіцяці ў Рэспубліцы Беларусь, дакументы і (або) звесткі, якія пацвярджаюць фактычнае пражыванне аднаго з бацькоў, ўсынавіцеля (у сем'ях з прыёмнымі дзецьмі), апекуна дзіцяці ў Рэспубліцы Беларусь не менш за 6 месяцаў у агульнай складанасці ў межах 12 каляндарных месяцаў, якія папярэднічаюць месяцу нараджэння дзіцяці, зарэгістраванага па месцы жыхарства ў Рэспубліцы Беларусь (пасведчанне аб нараджэнні дзіцяці – для асоб, якія працуюць у дыпламатычных прадстаўніцтвах і консульскіх установах Рэспублікі Беларусь, пасведчанне аб нараджэнні дзіцяці (пры наяўнасці такога пасведчання) і дакументы і (або) звесткі, якія пацвярджаюць фактычнае пражыванне дзіцяці ў Рэспубліцы Беларусь, – для замежных грамадзян і асоб без грамадзянства, якім прадастаўлены статус бежанца або сховішча ў Рэспубліцы Беларусь), – у выпадку, калі дзіця нарадзілася за межамі Рэспублікі Беларусь. 
5. Пасведчання аб нараджэнні, смерці дзяцей, у тым ліку старэй 18 гадоў (прадстаўляюцца на ўсіх дзяцей) (для замежных грамадзян і асоб без грамадзянства, якім прадастаўлены статус бежанца або прытулак у Рэспубліцы Беларусь, – пры наяўнасці такіх сведчанняў). 
6. Выпіска з рашэння суда аб усынаўленні (удачарэнні) – для сем'яў, якія ўсынавілі (удачарылі) дзяцей (прадстаўляецца на ўсыноўленага (удачаронага) дзіцяці (усыноўленых (удачароных) дзяцей), у дачыненні да якога (якіх) заяўнік звяртаецца за прызначэннем дапамогі ў сувязі з нараджэннем дзіцяці) 
7. Копія рашэння мясцовага выканаўчага і распарадчага органа аб устанаўленні апекі (папячыцельства) – для асоб, прызначаных апекунамі (папячыцелямі) дзіцяці (прадстаўляецца на ўсіх падапечных дзяцей). 
8. Пасведчанне аб заключэнні шлюбу – у выпадку, калі заяўнік складаецца ў шлюбе. 
9. Копія рашэння суда аб скасаванні шлюбу альбо пасведчанне аб скасаванні шлюбу ці іншы дакумент, які пацвярджае катэгорыю няпоўнай сям'і, – для няпоўных сем'яў. 
10. Выпіскі (копіі) з працоўных кніжак бацькоў (усынавіцеляў (удачарыцеляў), апекуноў) ці іншыя дакументы, якія пацвярджаюць іх занятасць, – у выпадку неабходнасці вызначэння месца прызначэння дапамогі. 
11. Дакументы і (або) звесткі аб выбыцці дзіця з дома дзіцяці, прыёмнай сям'і, дзіцячага дома сямейнага тыпу, дзіцячага інтэрнатнага ўстановы, дома дзіцяці папраўчай калоніі – у выпадку, калі дзіця знаходзіўся ў названых установах, прыёмнай сям'і, дзіцячым доме сямейнага тыпу. 
12. Дакументы, якія пацвярджаюць неатрыманне аналагічнага дапамогі на тэрыторыі дзяржавы, з якой у Рэспублікі Беларусь заключаны міжнародныя дагаворы аб супрацоўніцтве ў галіне сацыяльнай абароны, – для грамадзян Рэспублікі Беларусь, якія працуюць або якія ажыццяўляюць іншыя віды дзейнасці за межамі Рэспублікі Беларусь, а таксама замежных грамадзян і асоб без грамадзянства, якія пастаянна не пражываюць на тэрыторыі Рэспублікі Беларусь (не зарэгістраваных па месцы жыхарства ў Рэспубліцы Беларусь). 
 • Іншыя дакументы, неабходныя для выканання адміністрацыйнай працэдуры якія запытваюцца органамі па працы, занятасці і сацыяльнай абароне з іншых дзяржаўных органаў (арганізацый) або якія прадстаўляюцца грамадзянінам самастойна- 1.Даведкі аб месцы жыхарства і складзе сям'і або копіі асабовага рахунку, выдадзенай арганізацыяй, якая ажыццяўляе эксплуатацыю жыллёвага фонду і (або) якая прадстаўляе жыллёва-камунальныя паслугі, – для асоб, зарэгістраваных па месцы жыхарства (месцы знаходжання) у Рэспубліцы Беларусь. 2. Звесткі аб сярэдняй колькасці работнікаў камерцыйнай мікраарганізацыі  
 • Службовыя асобы, адказныя за здзяйсненне адміністрацыйнай працэдуры: Навіцкая Марыя Іосіфаўна, галоўны спецыяліст аддзела пенсій і дапамог упраўлення па працы, занятасці і сацыяльнай абароне райвыканкама, кабінет № 28, тэл. 7 00 10 у адсутнасць Навіцкай М. І. адказным за здзяйсненне адміністрацыйнай працэдуры з'яўляецца  Янушчанка Алена Васільеўна, галоўны спецыяліст аддзела пенсій і дапамог упраўлення па працы, занятасці і сацыяльнай абароне райвыканкама, кабінет № 30, тэл. 3 29 93
 • Форма заявы


 • Рашэнне аб прызначэнні дапамогі прымаецца на працягу 10 дзён са дня падачы заявы, а ў выпадку запыту дакументаў і (або) звестак ад іншых дзяржаўных органаў, іншых арганізацый – 1 месяц. Выплачваецца адначасова. Працэдура выконваецца бясплатна. 
 • Дакументы і (або) звесткі, якія прадстаўляюцца грамадзянінам пры звароце згодна з Указам Прэзідэнта Рэспублікі Беларусь ад 26.04.2010 № 200
1. Заяву. 
2. Пашпарт або іншы дакумент, які сведчыць асобу. 
3. Заключэнне ўрачэбна-кансультацыйнай камісіі. 
4. Выпіскі (копіі) з працоўных кніжак заяўніка і жонка заяўніка або іншыя дакументы, якія пацвярджаюць іх занятасць, – у выпадку неабходнасці вызначэння месца прызначэння дапамогі. 
5. Копія рашэння суда аб скасаванні шлюбу альбо пасведчанне аб скасаванні шлюбу ці іншы дакумент, які пацвярджае катэгорыю няпоўнай сям'і, – для няпоўных сем'яў. 
6. Пасведчанне аб заключэнні шлюбу – у выпадку, калі заяўнік складаецца ў шлюбе.  
 • Іншыя дакументы, неабходныя для выканання адміністрацыйнай працэдуры якія запытваюцца органамі па працы, занятасці і сацыяльнай абароне з іншых дзяржаўных органаў (арганізацый) або якія прадстаўляюцца грамадзянінам самастойна- Даведкі аб месцы жыхарства і складзе сям'і або копіі асабовага рахунку, выдадзенай арганізацыяй, якая ажыццяўляе эксплуатацыю жыллёвага фонду і (або) якая прадстаўляе жыллёва-камунальныя паслугі, – для асоб, зарэгістраваных па месцы жыхарства (месцы знаходжання) у Рэспубліцы Беларусь.  
 • Службовыя асобы, адказныя за здзяйсненне адміністрацыйнай працэдуры: Навіцкая Марыя Іосіфаўна, галоўны спецыяліст аддзела пенсій і дапамог упраўлення па працы, занятасці і сацыяльнай абароне райвыканкама, кабінет № 28, тэл. 7 00 10 у адсутнасць Навіцкай М. І. адказным за здзяйсненне адміністрацыйнай працэдуры з'яўляецца  Янушчанка Алена Васільеўна, галоўны спецыяліст аддзела пенсій і дапамог упраўлення па працы, занятасці і сацыяльнай абароне райвыканкама, кабінет № 30, тэл. 3 29 93 
 • Форма заявы


 • Рашэнне аб прызначэнні дапамогі па догляду за дзіцем ва ўзросце да 3 гадоў прымаецца на працягу 10 дзён са дня падачы заявы, а ў выпадку запыту дакументаў і (або) звестак ад іншых дзяржаўных органаў, іншых арганізацый – 1 месяц. Дапаможнік прызначаецца па дзень дасягнення дзіцем узросту 3 гадоў.  Працэдура ажыццяўляецца бясплатна. 
 • Дакументы і (або) звесткі, якія прадстаўляюцца грамадзянінам пры звароце згодна з Указам Прэзідэнта Рэспублікі Беларусь ад 26.04.2010 № 200
1. Заяву. 
2. Пашпарт або іншы дакумент, які сведчыць асобу. 
3. Пасведчання аб нараджэнні дзяцей (пры выхаванні ў сям'і дваіх і больш непаўналетніх дзяцей – не менш за два сведчанняў аб нараджэнні) (для замежных грамадзян і асоб без грамадзянства, якім прадастаўлены статус бежанца або прытулак у Рэспубліцы Беларусь, – пры наяўнасці такіх сведчанняў). 
4. Дакументы і (або) звесткі, якія пацвярджаюць фактычнае пражыванне дзіцяці ў Рэспубліцы Беларусь (за выключэннем асоб, якія працуюць у дыпламатычных прадстаўніцтвах і консульскіх установах Рэспублікі Беларусь), – у выпадку, калі дзіця нарадзілася за межамі Рэспублікі Беларусь. 
5. Выпіска з рашэння суда аб усынаўленні (удачарэнні) – для сем'яў, якія ўсынавілі (удачарылі) дзяцей (прадстаўляецца па жаданні заяўніка). 
6. Копія рашэння мясцовага выканаўчага і распарадчага органа аб устанаўленні апекі (папячыцельства) – для асоб, прызначаных апекунамі (папячыцелямі) дзіцяці. 
7. Пасведчанне інваліда альбо заключэнне медыка-рэабілітацыйнай экспертнай камісіі – для дзіцяці-інваліда ва ўзросце да 3 гадоў. 
8. Пасведчанне пацярпелага ад катастрофы на Чарнобыльскай АЭС, іншых радыяцыйных аварый – для грамадзян, якія пастаянна (пераважна) пражываюць на тэрыторыі, якая падверглася радыеактыўнаму забруджванню ў зоне наступнага адсялення або ў зоне з правам на адсяленне. 
9. Пасведчанне аб заключэнні шлюбу – у выпадку, калі заяўнік складаецца ў шлюбе. 
10. Копія рашэння суда аб скасаванні шлюбу альбо пасведчанне аб скасаванні шлюбу ці іншы дакумент, які пацвярджае катэгорыю няпоўнай сям'і, – для няпоўных сем'яў. 
11. Даведка аб перыядзе, за які выплачана дапамога па цяжарнасці і родах. 
12. Даведка аб знаходжанні ў адпачынку па догляду за дзіцем да дасягнення ім узросту 3 гадоў або выпіска (копія) з загаду аб прадастаўленні водпуску па догляду за дзіцем да дасягнення ім узросту 3 гадоў (водпуску па догляду за дзецьмі) – для асоб, якія знаходзяцца ў такім адпачынку. 
13. Выпіскі (копіі) з працоўных кніжак бацькоў (усынавіцеляў (удачарыцеляў), апекуноў) ці іншыя дакументы, якія пацвярджаюць іх занятасць, – у выпадку неабходнасці вызначэння месца прызначэння дапамогі. 
14. Даведка аб тым, што грамадзянін з'яўляецца навучэнцам. 
15. Даведка аб выхадзе на працу, службу да заканчэння водпуску па догляду за дзіцем ва ўзросце да 3 гадоў і спыненні выплаты дапамогі маці (мачыхі) у поўнай сям'і, аднаму з бацькоў у няпоўнай сям'і, усыновителю (удочерителю) дзіцяці – пры афармленні водпуску па догляду за дзіцем да дасягнення ім узросту 3 гадоў (водпуску па догляду за дзецьмі) або спыненні прадпрымальніцкай, натарыяльнай, адвакацкай, рамеснай дзейнасці, дзейнасці па аказанні паслуг у сферы аграэкатурызму ў сувязі з сыходам за дзіцем ва ўзросце да 3 гадоў іншым членам сям'і або сваяком дзіцяці. 
16. Даведка аб памеры дапамогі на дзяцей і перыядзе яго выплаты (даведка аб неатрыманні дапамогі на дзяцей) – у выпадку змены месца выплаты дапамогі. 
17. Дакументы і (або) звесткі аб выбыцці дзіця з дома дзіцяці, прыёмнай сям'і, дзіцячага дома сямейнага тыпу, дзіцячага інтэрнатнага ўстановы, дома дзіцяці папраўчай калоніі – у выпадку, калі дзіця знаходзіўся ў названых установах, прыёмнай сям'і, дзіцячым доме сямейнага тыпу. 
18. Дакументы, якія пацвярджаюць неатрыманне аналагічнага дапамогі на тэрыторыі дзяржавы, з якой у Рэспублікі Беларусь заключаны міжнародныя дагаворы аб супрацоўніцтве ў галіне сацыяльнай абароны, – для грамадзян Рэспублікі Беларусь, якія працуюць або якія ажыццяўляюць іншыя віды дзейнасці за межамі Рэспублікі Беларусь, а таксама замежных грамадзян і асоб без грамадзянства, якія пастаянна не пражываюць на тэрыторыі Рэспублікі Беларусь (не зарэгістраваных па месцы жыхарства ў Рэспубліцы Беларусь).  
 • Іншыя дакументы, неабходныя для выканання адміністрацыйнай працэдуры якія запытваюцца органамі па працы, занятасці і сацыяльнай абароне з іншых дзяржаўных органаў (арганізацый) або якія прадстаўляюцца грамадзянінам самастойна- 1. Даведкі аб месцы жыхарства і складзе сям'і або копіі асабовага рахунку, выдадзенай арганізацыяй, якая ажыццяўляе эксплуатацыю жыллёвага фонду і (або) якая прадстаўляе жыллёва-камунальныя паслугі, – для асоб, зарэгістраваных па месцы жыхарства (месцы знаходжання) у Рэспубліцы Беларусь. 2. Звесткі аб сярэдняй колькасці работнікаў камерцыйнай мікраарганізацыі.  
 • Службовыя асобы, адказныя за здзяйсненне адміністрацыйнай працэдуры: Навіцкая Марыя Іосіфаўна, галоўны спецыяліст аддзела пенсій і дапамог упраўлення па працы, занятасці і сацыяльнай абароне райвыканкама, кабінет № 28, тэл. 7 00 10 у адсутнасць Навіцкай М. І. адказным за здзяйсненне адміністрацыйнай працэдуры з'яўляецца  Янушчанка Алена Васільеўна, галоўны спецыяліст аддзела пенсій і дапамог упраўлення па працы, занятасці і сацыяльнай абароне райвыканкама, кабінет № 30, тэл. 3 29 93 
 • Форма заявы


 • Рашэнне аб прызначэнні дапамогі прымаецца на працягу 10 дзён са дня падачы заявы, а ў выпадку запыту дакументаў і (або) звестак ад іншых дзяржаўных органаў, іншых арганізацый – 1 месяц. Дапаможнік прызначаецца на тэрмін да даты наступлення абставін, што цягнуць спыненне выплаты дапамогі. Працэдура ажыццяўляецца бясплатна.  
 • Дакументы і (або) звесткі, якія прадстаўляюцца грамадзянінам пры звароце згодна з Указам Прэзідэнта Рэспублікі Беларусь ад 26.04.2010 № 200
1. Заява. 
2. Пашпарт або іншы дакумент, які сведчыць асобу. 
3. Два пасведчанні аб нараджэнні: адно на дзіця ва ўзросце да 3 гадоў і адно на дзіця ва ўзросце ад 3 да 18 гадоў (для замежных грамадзян і асоб без грамадзянства, якім прадастаўлены статус бежанца ў Рэспубліцы Беларусь, - пры наяўнасці такіх абставінаў). 
4. Даведка аб тым, што грамадзянін з'яўляецца навучэнцам,- прадстаўляецца на дзіця ва ўзросце ад 3 да 18 гадоў, навучаецца ва ўстанове адукацыі (у тым ліку дашкольнай). 
5. Выпіска з рашэння суда аб усынаўленні (удачарэнні) – для сем'яў, якія ўсынавілі (удачарылі) дзяцей (прадстаўляецца па жаданні заяўніка). 
6. Копія рашэння мясцовага выканаўчага і распарадчага органа аб устанаўленні апекі (папячыцельства) – для асоб, прызначаных апекунамі (папячыцелямі) дзіцяці. 
7. Пасведчанне аб заключэнні шлюбу – у выпадку, калі заяўнік складаецца ў шлюбе. 
8. Копія рашэння суда аб скасаванні шлюбу альбо пасведчанне аб скасаванні шлюбу ці іншы дакумент, які пацвярджае катэгорыю няпоўнай сям'і, – для няпоўных сем'яў. 
9. Выпіскі (копіі) з працоўных кніжак бацькоў (усынавіцеляў (удачарыцеляў), апекуноў (папячыцеляў) ці іншыя дакументы, якія пацвярджаюць іх занятасць, – у выпадку неабходнасці вызначэння месца прызначэння дапамогі. 
10. Даведка аб памеры дапамогі на дзяцей і перыядзе яго выплаты (даведка аб неатрыманні дапамогі на дзяцей) – у выпадку змены месца выплаты дапамогі або прызначэння дапамогі па догляду за дзіцем ва ўзросце да 3 гадоў іншаму сваяку або члену сям'і дзіцяці (дзяцей), якія знаходзяцца ў адпачынку па догляду за дзіцем да дасягнення ім узросту 3 гадоў (адпачынку па доглядзе за дзецьмі) або прыпынілі прадпрымальніцкую, натарыяльную, адвакацкую, рамесную дзейнасць, дзейнасць па аказанні паслуг у сферы аграэкатурызму ў сувязі з сыходам за дзіцем ва ўзросце да 3 гадоў і якія не з'яўляюцца дзіцяці (дзецям) маці (мачахай) або бацькам (айчымам) у поўнай сям'і, бацька ў няпоўнай сям'і, усынавіцелем (удочерителем). 
11. Дакументы і (або) звесткі аб выбыцці дзіцяці з установы адукацыі з кругласутачным рэжымам знаходжання, установы сацыяльнага абслугоўвання, які ажыццяўляе стацыянарнае сацыяльнае абслугоўванне, дзіцячага інтэрнатнага ўстановы, дамы дзіцяці, прыёмнай сям'і, дзіцячага дома сямейнага тыпу, установы адукацыі, у якім дзіцяці давалася дзяржаўнае забеспячэнне, дома дзіцяці папраўчай калоніі, установы крымінальна-выканаўчай сістэмы альбо аб вызваленні яго з-пад варты – у выпадку, калі дзіця знаходзіўся ў названых установах, прыёмнай сям'і, дзіцячым доме сямейнага тыпу, пад вартай.  
 • Іншыя дакументы, неабходныя для выканання адміністрацыйнай працэдуры якія запытваюцца органамі па працы, занятасці і сацыяльнай абароне з іншых дзяржаўных органаў (арганізацый) або якія прадстаўляюцца грамадзянінам самастойна- 1. Даведкі аб месцы жыхарства і складзе сям'і або копіі асабовага рахунку, выдадзенай арганізацыяй, якая ажыццяўляе эксплуатацыю жы-лищного фонду і (або) якая прадстаўляе жыллёва-камунальныя паслугі, – для асоб, зарэгістраваных па месцы жыхарства (месцы знаходжання) у Рэспубліцы Беларусь. 2. Звесткі аб сярэдняй колькасці работнікаў камерцыйнай мікраарганізацыі.  
 • Службовыя асобы, адказныя за здзяйсненне адміністрацыйнай працэдуры: Навіцкая Марыя Іосіфаўна, галоўны спецыяліст аддзела пенсій і дапамог упраўлення па працы, занятасці і сацыяльнай абароне райвыканкама, кабінет № 28, тэл. 7 00 10 у адсутнасць Навіцкай М. І. адказным за здзяйсненне адміністрацыйнай працэдуры з'яўляецца  Янушчанка Алена Васільеўна, галоўны спецыяліст аддзела пенсій і дапамог упраўлення па працы, занятасці і сацыяльнай абароне райвыканкама, кабінет № 30, тэл. 3 29 93 
 • Форма заявы


 • Рашэнне аб прызначэнні дапамогі прымаецца на працягу 10 дзён са дня падачы заявы, а ў выпадку запыту дакументаў і (або) звестак ад іншых дзяржаўных органаў, іншых арганізацый – 1 месяц. Выплачваецца па 31 ліпеня або па 31 снежня каляндарнага года, у якім прызначана дапаможнік, альбо па дзень дасягнення дзіцем 16-ці, 18-ці гадовага ўзросту. Працэдура ажыццяўляецца бясплатна
 • Дакументы і (або) звесткі, якія прадстаўляюцца грамадзянінам пры звароце згодна з Указам Прэзідэнта Рэспублікі Беларусь ад 26.04.2010 № 200
1. Заяву. 
2. Пашпарт або іншы дакумент, які сведчыць асобу. 
3. Пасведчання аб нараджэнні непаўналетніх дзяцей (падаюцца на ўсіх дзяцей) (для замежных грамадзян і асоб без грамадзянства, якім прадастаўлены статус бежанца ў Рэспубліцы Беларусь, – пры наяўнасці такіх сведчанняў). 
4. Копія рашэння суда аб усынаўленні – для сем'яў, якія ўсынавілі дзяцей. 
5. Копія рашэння мясцовага выканаўчага і распарадчага органа аб устанаўленні апекі (папячыцельства) – для асоб, прызначаных апекунамі (папячыцелямі) дзіцяці. 
6. Пасведчанне інваліда альбо заключэнне медыка-рэабілітацыйнай экспертнай камісіі аб устанаўленні інваліднасці – для дзіцяці-інваліда ва ўзросце да 18 гадоў. 
7. Пасведчанне інваліда – для маці (мачахі), бацькі (айчыма), усынавіцеля, апекуна (папячыцеля), якія з'яўляюцца інвалідамі. 
8. Даведка аб прызыве на тэрміновую ваенную службу – для сем'яў ваеннаслужачых, якія праходзяць тэрміновую ваенную службу. 
9. Даведка аб накіраванні на альтэрнатыўную службу – для сем'яў грамадзян, якія праходзяць альтэрнатыўную службу. 
10. Пасведчанне аб заключэнні шлюбу – у выпадку, калі заяўнік складаецца ў шлюбе. 
11. Копія рашэння суда аб скасаванні шлюбу альбо пасведчанне аб скасаванні шлюбу ці іншы дакумент, які пацвярджае катэгорыю няпоўнай сям'і, – для няпоўных сем'яў. 
12. Копія рашэння суда аб устанаўленні бацькоўства – для сем'яў ваеннаслужачых, якія праходзяць тэрміновую ваенную службу. 
13. Даведка аб тым, што грамадзянін з'яўляецца навучэнцам (прадстаўляецца на ўсіх дзяцей, на дзяцей, старэйшых за 14 гадоў прадстаўляецца на дату вызначэння права на дапамогу і на пачатак навучальнага года) 
14. Выпіскі (копіі) з працоўных кніжак бацькоў (усынавіцеляў, апекуноў (папячыцеляў) ці іншыя дакументы, якія пацвярджаюць іх занятасць. 
15. Звесткі аб атрыманых даходах за 6 месяцаў года, які папярэднічае году звароту, – для працаздольнага бацькі (айчыма) у поўнай сям'і, аднаго з бацькоў у няпоўнай сям'і, усынавіцеля, апекуна (папячыцеля). 
16. Даведка аб памеры дапамогі на дзяцей і перыядзе яго выплаты – у выпадку змены месца выплаты дапамогі.  
 • Іншыя дакументы, неабходныя для выканання адміністрацыйнай працэдуры якія запытваюцца органамі па працы, занятасці і сацыяльнай абароне з іншых дзяржаўных органаў (арганізацый) або якія прадстаўляюцца грамадзянінам самастойна
1. Даведка аб месцы жыхарства і складзе сям'і або копіі асабовага рахунку, выдадзенай арганізацыяй, якая ажыццяўляе эксплуатацыю жыллёвага фонду і (або) якая прадстаўляе жыллёва-камунальныя паслугі, -для асоб, зарэгістраваных па месцы жыхарства (месцы знаходжання) у Рэспубліцы Беларусь 
2. Даведкі аб выплаце абавязковых страхавых узносаў у Фонд сацыяльнай абароны насельніцтва Міністэрства працы і сацыяльнай абароны ва ўстаноўленыя тэрміны і аб даходах, з якіх яны палічаны, асобам, уплачивающим страхавыя ўзносы самастойна, – для асоб, якія выплачваюць страхавыя ўзносы самастойна. 
3. Звесткі аб сярэдняй колькасці работнікаў камерцыйнай мікраарганізацыі.  
 • Службовыя асобы, адказныя за здзяйсненне адміністрацыйнай працэдуры: Навіцкая Марыя Іосіфаўна, галоўны спецыяліст аддзела пенсій і дапамог упраўлення па працы, занятасці і сацыяльнай абароне райвыканкама, кабінет № 28, тэл. 7 00 10 у адсутнасць Навіцкай М. І. адказным за здзяйсненне адміністрацыйнай працэдуры з'яўляецца  Янушчанка Алена Васільеўна, галоўны спецыяліст аддзела пенсій і дапамог упраўлення па працы, занятасці і сацыяльнай абароне райвыканкама, кабінет № 30, тэл. 3 29 93 
 • Форма заявы


 • Працэдура выконваецца бясплатна на працягу 5 дзён з дня звароту. Тэрмін дзеяння даведкі – бестэрмінова.
 • Дакументы і (або) звесткі, якія прадстаўляюцца грамадзянінам пры звароце згодна з Указам Прэзідэнта Рэспублікі Беларусь ад 26.04.2010 № 200 - Пашпарт або іншы дакумент, які сведчыць асобу.  
 • Службовыя асобы, адказныя за здзяйсненне адміністрацыйнай працэдуры: Янушчанка Алена Васільеўна, галоўны спецыяліст аддзела пенсій і дапамог упраўлення па працы, занятасці і сацыяльнай абароне райвыканкама, кабінет № 30, тэл. 3 29 93 у адсутнасць Янушчанка Е. В. адказным за здзяйсненне адміністрацыйнай працэдуры з'яўляецца Чаргейка Таццяна Уладзіміраўна, начальнік аддзела пенсій і дапамог упраўлення па працы, занятасці і сацыяльнай абароне райвыканкама, кабінет № 30, тэл. 7 02 41 ДЛЯ БЕСПРАЦОЎНЫХ ПРАЦЭДУРУ АЖЫЦЦЯЎЛЯЮЦЬ Акулава Алена Іванаўна, галоўны спецыяліст аддзела па працы і занятасці ўпраўлення па працы, занятасці і сацыяльнай абароне райвыканкама, кабінет № 20, тэл. 3 29 90 у адсутнасць Акулавай Е. І. адказным за здзяйсненне адміністрацыйнай працэдуры з'яўляецца Грэцкая Алена Іванаўна, намеснік начальніка аддзела па працы і занятасці ўпраўлення па працы, занятасці і сацыяльнай абароне райвыканкама, кабінет № 20, тэл. 7 02 35.


 • Даведкі выдаюцца бясплатна на працягу 1 працоўнага дня. Тэрмін дзеяння даведак – бестэрмінова.  
 • Дакументы і (або) звесткі, якія прадстаўляюцца грамадзянінам пры звароце згодна з Указам Прэзідэнта Рэспублікі Беларусь ад 26.04.2010 № 200 - Пашпарт або іншы дакумент які сведчыць асобу/  
 • Службовыя асобы, адказныя за здзяйсненне адміністрацыйнай працэдуры: Стрыжычэнка Анастасія Міхайлаўна, галоўны спецыяліст аддзела пенсій і дапамог упраўлення па працы, занятасці і сацыяльнай абароне райвыканкама, кабінет № 34 тел 7 46 86 у адсутнасць Стрыжычэнка А. М. адказным за здзяйсненне адміністрацыйнай працэдуры з'яўляецца Янушчанка Алена Васільеўна, галоўны спецыяліст аддзела пенсій і дапамог упраўлення па працы, занятасці і сацыяльнай абароне райвыканкама, кабінет № 30, тэл. 3 29 93.

 • Даведкі выдаюцца бясплатна на працягу 1 працоўнага дня. Тэрмін дзеяння даведак – бестэрмінова.  
 • Дакументы і (або) звесткі, якія прадстаўляюцца грамадзянінам пры звароце згодна з Указам Прэзідэнта Рэспублікі Беларусь ад 26.04.2010 № 200 - Пашпарт або іншы дакумент які сведчыць асобу  
 • Службовыя асобы, адказныя за здзяйсненне адміністрацыйнай працэдуры: Стрыжычэнка Анастасія Міхайлаўна, галоўны спецыяліст аддзела пенсій і дапамог упраўлення па працы, занятасці і сацыяльнай абароне райвыканкама, кабінет № 34 тел 7 46 86 у адсутнасць Стрыжычэнка А. М. адказным за здзяйсненне адміністрацыйнай працэдуры з'яўляецца Янушчанка Алена Васільеўна, галоўны спецыяліст аддзела пенсій і дапамог упраўлення па працы, занятасці і сацыяльнай абароне райвыканкама, кабінет № 30, тэл. 3 29 93


 • Працэдура выконваецца бясплатна на працягу 3 дзён з дня звароту. Тэрмін дзеяння бестэрмінова.  
 • Дакументы і (або) звесткі, якія прадстаўляюцца грамадзянінам пры звароце згодна з Указам Прэзідэнта Рэспублікі Беларусь ад 26.04.2010 № 200 - Пашпарт або іншы дакумент які сведчыць асобу  
 • Службовыя асобы, адказныя за здзяйсненне адміністрацыйнай працэдуры: Акулава Алена Іванаўна, галоўны спецыяліст аддзела па працы і занятасці ўпраўлення па працы, занятасці і сацыяльнай абароне райвыканкама, кабінет № 20, тэл. 3 29 90 у адсутнасць Акулавай Е. І. адказным за здзяйсненне адміністрацыйнай працэдуры з'яўляецца Грэцкая Алена Іванаўна, намеснік начальніка аддзела па працы і занятасці ўпраўлення па працы, занятасці і сацыяльнай абароне райвыканкама, кабінет № 20, тэл. 7 02 35


 • Рэгістрацыя грамадзян у якасці беспрацоўных ажыццяўляецца бясплатна на працягу 1 працоўнага дня. Тэрмін дзеяння бестэрмінова.  
 • Дакументы і (або) звесткі, якія прадстаўляюцца грамадзянінам пры звароце згодна з Указам Прэзідэнта Рэспублікі Беларусь ад 26.04.2010 № 200
1. Пашпарт або іншы дакумент, які сведчыць асобу 
2. Працоўная кніжка, а ў выпадку яе страты – даведка аб перыядзе працы, службы па апошнім месцы працы – для асоб, якія ажыццяўляюць працоўную дзейнасцю. 
3. Грамадзянска-прававы дагавор і дакумент, які пацвярджае датэрміновае скасаванне дагавора (пры іх наяўнасці), – для асоб, якія выконвалі работы ў юрыдычных асоб і індывідуальных прадпрымальнікаў па грамадзянска-прававых дагаворах, прадметам якіх з'яўлялася выкананне работ (аказанне паслуг, стварэнне аб'ектаў інтэлектуальнай уласнасці). 
4. Дакумент аб адукацыі, дакумент аб навучанні. 
5. Даведка аб сярэднім заробку (даходзе) за апошнія 12 месяцаў работы па форме, устаноўленай Міністэрствам працы і сацыяльнай абароны (за выключэннем грамадзян, якія ўпершыню шукаюць працу, грамадзян, якія не мелі на працягу 12 месяцаў, якія папярэднічаюць іх рэгістрацыі ў якасці беспрацоўных, аплачванай працы (даходу), грамадзян, з якімі працоўныя дагаворы (кантракты) скасаваныя да заканчэння тэрміну іх дзеяння па падставах, якія прызнаюцца дискредитирующими абставінамі звальнення). 
6. Дэкларацыя аб даходах па форме, устаноўленай Міністэрствам працы і сацыяльнай абароны. 
7. Ваенны білет – для асоб, звольненых з ваеннай ці альтэрнатыўнай службы, а таксама службы ў органах унутраных спраў, Следчым камітэце, Дзяржаўным камітэце судовых экспертыз, органах фінансавых расследаванняў Камітэта дзяржаўнага кантролю, органах і падраздзяленнях па надзвычайных сітуацыях. 
8. Пасведчанне аб нараджэнні дзіцяці – для асоб, якія маюць дзяцей ва ўзросце да 14 гадоў (для замежных грамадзян і асоб без грамадзянства, якім прадастаўлены статус бежанца або прытулак у Рэспубліцы Беларусь, – пры наяўнасці такога пасведчання). 
9. Пасведчанне дзіцяці-інваліда – для асоб, якія маюць дзяцей-інвалідаў ва ўзросце да 18 гадоў. 
10. Даведка аб вызваленні – для асоб, вызваленых з месцаў пазбаўлення волі. 
11. Даведка аб самастойным працаўладкаванні – у выпадку звароту ў тэрмін абавязковай работы па размеркаванні выпускнікоў, якія атрымалі вышэйшую, сярэднюю спецыяльную, прафесійна-тэхнічнае адукацыю ў дзённай форме атрымання адукацыі за кошт сродкаў рэспубліканскага і (або) мясцовых бюджэтаў. 
12. Заключэнне ўрачэбна-кансультацыйнай камісіі – для асоб, якія маюць абмежаванні па стане здароўя да працы. 
13. Індывідуальная праграма рэабілітацыі інваліда – для інвалідаў. 
14. Копія рашэння суда аб скасаванні шлюбу альбо пасведчанне аб скасаванні шлюбу ці іншы дакумент, які пацвярджае катэгорыю няпоўнай сям'і, – для няпоўных сем'яў. 
15. Дакумент, які пацвярджае статус дзяцей-сірот і дзяцей, якія засталіся без апекі бацькоў, а таксама статус асоб з ліку дзяцей-сірот і дзяцей, якія засталіся без апекі бацькоў.  
 • Службовыя асобы, адказныя за здзяйсненне адміністрацыйнай працэдуры: Акулава Алена Іванаўна, галоўны спецыяліст аддзела па працы і занятасці ўпраўлення па працы, занятасці і сацыяльнай абароне. райвыканкама, кабінет № 20, тэл. 3 29 90 у адсутнасць Акулавай Е. І. адказным за здзяйсненне адміністрацыйнай працэдуры з'яўляецца Грэцкая Алена Іванаўна, намеснік начальніка аддзела па працы і занятасці ўпраўлення па працы, занятасці і сацыяльнай абароне райвыканкама, кабінет № 20, тэл. 7 02 35


 • Даведкі выдаюцца бясплатна на працягу 1 працоўнага дня. Тэрмін дзеяння даведкі – бестэрмінова.  
 • Дакументы і (або) звесткі, якія прадстаўляюцца грамадзянінам пры звароце згодна з Указам Прэзідэнта Рэспублікі Беларусь ад 26.04.2010 № 200 - 1. Пашпарт або іншы дакумент, які сведчыць асобу 2. Працоўная кніжка (пры яе наяўнасці).  
 • Службовыя асобы, адказныя за здзяйсненне адміністрацыйнай працэдуры: Акулава Алена Іванаўна, галоўны спецыяліст аддзела па працы і занятасці ўпраўлення па працы, занятасці і сацыяльнай абароне райвыканкама, кабінет № 20, тэл. 3 29 90 у адсутнасць Акулавай Е. І. адказным за здзяйсненне адміністрацыйнай працэдуры з'яўляецца Грэцкая Алена Іванаўна, намеснік начальніка аддзела па працы і занятасці ўпраўлення па працы, занятасці і сацыяльнай абароне райвыканкама, кабінет № 20, тэл. 7 02 35


 • Даведкі выдаюцца бясплатна на працягу 1 працоўнага дня. Тэрмін дзеяння даведкі – бестэрмінова.  
 • Дакументы і (або) звесткі, якія прадстаўляюцца грамадзянінам пры звароце згодна з Указам Прэзідэнта Рэспублікі Беларусь ад 26.04.2010 № 200 - Пашпарт або іншы дакумент, які сведчыць асобу. 
 • Службовыя асобы, адказныя за здзяйсненне адміністрацыйнай працэдуры: Навіцкая Марыя Іосіфаўна, галоўны спецыяліст аддзела пенсій і дапамог упраўлення па працы, занятасці і сацыяльнай абароне райвыканкама, кабінет № 28, тэл. 7 00 10 у адсутнасць Навіцкай М. І. адказным за здзяйсненне адміністрацыйнай працэдуры з'яўляецца Стрыжычэнка Анастасія Міхайлаўна, галоўны спецыяліст аддзела пенсій і дапамог упраўлення па працы, занятасці і сацыяльнай абароне райвыканкама, кабінет № 34, тэл. 7 46 86.


 • Працэдура ажыццяўляецца бясплатна. Рашэнне аб выплаце дапамогі або аб адмове ў выплаце прымаецца на працягу 1 рабочага дня з дня падачы заявы, а ў выпадку запыту дакументаў і (або) звестак ад іншых дзяржаўных органаў, іншых арганізацый – 1 месяц. Выплата дапамогі ажыццяўляецца аднаразова.  
 • Дакументы і (або) звесткі, якія прадстаўляюцца грамадзянінам пры звароце згодна з Указам Прэзідэнта Рэспублікі Беларусь ад 26.04.2010 № 200
1. Заява асобы, які ўзяў на сябе арганізацыю пахавання памерлага (загінулага). 
2. Пашпарт або іншы дакумент, які сведчыць асобу заяўніка. 
3. Даведка аб смерці – у выпадку, калі смерць зарэгістравана ў Рэспубліцы Беларусь. 
4. Пасведчанне аб смерці – у выпадку, калі смерць зарэгістраваная за межамі Рэспублікі Беларусь. 
5. Пасведчанне аб нараджэнні (пры яго наяўнасці) – у выпадку смерці дзіцяці (дзяцей). 
6. Даведка аб тым, што памерлы ва ўзросце ад 18 да 23 гадоў на дзень смерці з'яўляўся навучэнцам, - у выпадку смерці асобы ва ўзросце ад 18 да 23 гадоў. 
7. Працоўная кніжка і (або) іншыя дакументы аб стажы працы памерлага (пры іх наяўнасці) – у выпадку смерці асобы, на якое па дадзеных індывідуальнага (персонифицирующего) уліку дзяржаўнае сацыяльнае страхаванне распаўсюджвалася менш за 10 гадоў  
 • Пералік самастойна запытаных дакументаў і (або) звестак, неабходных для ажыццяўлення адміністрацыйнай працэдуры, не ўключаных у пералік дакументаў і (або) звестак, якія прадстаўляюцца грамадзянінам- 1. Даведка аб месцы жыхарства і складзе сям'і ці копія асабовага рахунку на дату смерці (пры неабходнасці). 2. Даведкі аб выплаце абавязковых страхавых узносаў у бюджэт дзяржаўнага пазабюджэтнага фонду сацыяльнай абароны насельніцтва Рэспублікі Беларусь і аб даходах, з якіх яны палічаны, асобам, уплачивающим абавязковыя страхавыя ўзносы самастойна (пры неабходнасці). 3. Звесткі аб адсутнасці рэгістрацыі ў якасці індывідуальнага прадпрымальніка, кіраўніка сялянскай (фермерскай) гаспадаркі (пры неабходнасці). 4. Даведка аб перыядах выплаты абавязковых страхавых узносаў для назначэння дапамогі на пахаванне. 5. Даведка аб рэгістрацыі грамадзяніна ў якасці беспрацоўнага.  
 • Службовыя асобы, адказныя за здзяйсненне адміністрацыйнай працэдуры: Стрыжычэнка Анастасія Міхайлаўна, галоўны спецыяліст аддзела пенсій і дапамог упраўлення па працы, занятасці і сацыяльнай абароне райвыканкама, кабінет № 34 тел 7 46 86 у адсутнасць Стрыжычэнка А. М. адказным за здзяйсненне адміністрацыйнай працэдуры з'яўляецца Янушчанка Алена Васільеўна, галоўны спецыяліст аддзела пенсій і дапамог упраўлення па працы, занятасці і сацыяльнай абароне райвыканкама, кабінет № 30, тэл. 3 29 93 па непрацуючым грамадзянам Голуб Валянціна Уладзіміраўна, галоўны бухгалтар упраўлення па працы, занятасці і сацыяльнай абароне райвыканкама, кабінет № 22, тэл. 3 29 91, у адсутнасць Голуб В. У. адказным за здзяйсненне адміністрацыйнай працэдуры з'яўляецца Стрыжычэнка Анастасія Міхайлаўна, намеснік начальніка аддзела па працы і занятасці ўпраўлення па працы, занятасці і сацыяльнай абароне райвыканкама, кабінет № 20, тэл. 7 02 35 па грамадзянах, якія зарэгістраваны ў якасці беспрацоўнага Акулава Алена Іванаўна, галоўны спецыяліст аддзела па працы і занятасці ўпраўлення па працы, занятасці і сацыяльнай абароне райвыканкама, кабінет № 20, тэл. 3 29 90 у адсутнасць Акулавай Е. І. адказным за здзяйсненне адміністрацыйнай працэдуры з'яўляецца Грэцкая Алена Іванаўна, намеснік начальніка аддзела па працы і занятасці ўпраўлення па працы, занятасці і сацыяльнай абароне райвыканкама, кабінет № 20, тэл. 7 02 35


 • Працэдура ажыццяўляецца бясплатна. Рашэнне аб выплаце дапамогі або аб адмове ў выплаце прымаецца на працягу 5 рабочых дзён. Выплата дапамогі ажыццяўляецца аднаразова.  
 • Дакументы і (або) звесткі, якія прадстаўляюцца грамадзянінам пры звароце згодна з Указам Прэзідэнта Рэспублікі Беларусь ад 26.04.2010 № 200
1. Заяву .
2. Пашпарт або іншы дакумент, які сведчыць асобу. 
3. Дакументы, якія пацвярджаюць заключэнне шлюбу, роднасныя адносіны. 
4. Пасведчанне аб смерці. 
5. Копія працоўнай кніжкі або іншыя дакументы, якія пацвярджаюць апошняе месца дзяржаўнай грамадзянскай службы памерлага.  
 • Службовыя асобы, адказныя за здзяйсненне адміністрацыйнай працэдуры: Голуб Валянціна Уладзіміраўна, галоўны бухгалтар упраўлення па працы, занятасці і сацыяльнай абароне райвыканкама, кабінет № 22, тэл. 3 29 91, у адсутнасць Голуб в. В. адказным за здзяйсненне адміністрацыйнай працэдуры з'яўляецца Стрыжычэнка Анастасія Міхайлаўна, галоўны спецыяліст аддзела пенсій і дапамог упраўлення па працы, занятасці і сацыяльнай абароне райвыканкама, кабінет № 34 тел 7 46 86


 • Працэдура выконваецца бясплатна на працягу 1 працоўнага дня. Тэрмін дзеяння даведкі – бестэрмінова.  
 • Дакументы і (або) звесткі, якія прадстаўляюцца грамадзянінам пры звароце згодна з Указам Прэзідэнта Рэспублікі Беларусь ад 26.04.2010 № 200 - Пашпарт або іншы дакумент, які сведчыць асобу.  
 • Службовыя асобы, адказныя за здзяйсненне адміністрацыйнай працэдуры: Янушчанка Алена Васільеўна, галоўны спецыяліст аддзела пенсій і дапамог упраўлення па працы, занятасці і сацыяльнай абароне райвыканкама, кабінет № 30, тэл. 3 29 93 у адсутнасць Янушчанка Е. В. адказным за здзяйсненне адміністрацыйнай працэдуры з'яўляецца Чаргейка Таццяна Уладзіміраўна, начальнік аддзела пенсій і дапамог упраўлення па працы, занятасці і сацыяльнай абароне райвыканкама, кабінет № 30, тэл. 7 02 41


 • Пенсійнае пасведчанне выдаецца бясплатна на працягу 1 працоўнага дня пры звароце пасля прыняцця рашэння аб прызначэнні пенсіі. Тэрмін дзеяння пасведчання – на тэрмін прызначэння пенсіі.  
 • Дакументы і (або) звесткі, якія прадстаўляюцца грамадзянінам пры звароце згодна з Указам Прэзідэнта Рэспублікі Беларусь ад 26.04.2010 № 200
1. Пашпарт або іншы дакумент, які сведчыць асобу.
2. Адна фатаграфія заяўніка памерам 30х40мм.  
 • Службовыя асобы, адказныя за здзяйсненне адміністрацыйнай працэдуры: Янушчанка Алена Васільеўна, галоўны спецыяліст аддзела пенсій і дапамог упраўлення па працы, занятасці і сацыяльнай абароне райвыканкама, кабінет № 30, тэл. 3 29 93 у адсутнасць Янушчанка Е. В. адказным за здзяйсненне адміністрацыйнай працэдуры з'яўляецца Чаргейка Таццяна Уладзіміраўна, начальнік аддзела пенсій і дапамог упраўлення па працы, занятасці і сацыяльнай абароне райвыканкама, кабінет № 30, тэл. 7 02 41
  
 • Працэдура выконваецца на працягу 5 дзён. Тэрмін дзеяння даведкі – бестэрмінова. Адміністрацыйная працэдура ажыццяўляецца бясплатна.  
 • Дакументы і (або) звесткі, якія прадстаўляюцца грамадзянінам пры звароце згодна з Указам Прэзідэнта Рэспублікі Беларусь ад 26.04.2010 № 200
1. Пашпарт або іншы дакумент які сведчыць асобу. 
2. Пасведчанне аб заключэнні шлюбу. 
3. Пасведчанне аб нараджэнні.  
 • Службовыя асобы, адказныя за здзяйсненне адміністрацыйнай працэдуры: Грэцкая Алена Іванаўна, намеснік начальніка аддзела па працы і занятасці ўпраўлення па працы, занятасці і сацыяльнай абароне райвыканкама, кабінет № 20, тэл. 7 02 35 у адсутнасць Грэцкай Е.І. адказным за здзяйсненне адміністрацыйнай працэдуры з'яўляецца Акулава Алена Іванаўна, галоўны спецыяліст аддзела па працы і занятасці ўпраўлення па працы, занятасці і сацыяльнай абароне райвыканкама, кабінет № 20, тэл. 3 29 90


 • Працэдура выконваецца на працягу 1 працоўнага дня з дня звароту. Тэрмін дзеяння даведкі – на перыяд службы. Адміністрацыйная працэдура ажыццяўляецца бясплатна.  
 • Дакументы і (або) звесткі, якія прадстаўляюцца грамадзянінам пры звароце згодна з Указам Прэзідэнта Рэспублікі Беларусь ад 26.04.2010 № 200 - Пашпарт або іншы дакумент які сведчыць асобу.  
 • Службовыя асобы, адказныя за здзяйсненне адміністрацыйнай працэдуры: Грэцкая Алена Іванаўна, намеснік начальніка аддзела па працы і занятасці ўпраўлення па працы, занятасці і сацыяльнай абароне райвыканкама, кабінет № 20, тэл. 7 02 35 у адсутнасць Грэцкай Е.І. адказным за здзяйсненне адміністрацыйнай працэдуры з'яўляецца Акулава Алена Іванаўна, галоўны спецыяліст аддзела па працы і занятасці ўпраўлення па працы, занятасці і сацыяльнай абароне райвыканкама, кабінет № 20, тэл. 3 29 90


Пералік адміністрацыйных працэдур, прыём заяў і выдача рашэнняў па якім ажыццяўляецца службай «Адно акно» Зэльвенскага раённага выканаўчага камітэта ў адпаведнасці з Указам Прэзідэнта Рэспублікі Беларусь ад 26 красавіка 2010 г. № 200 «Аб адміністрацыйных працэдурах, якія ажыццяўляюцца дзяржаўнымі органамі і іншымі дзяржаўнымі арганізацыямі па заяве грамадзян» (Глава2. Праца і сацыяльная абарона, Глава3.Дакументы, якія пацвярджаюць права на сацыяльныя льготы)